living lab

Infinitex is een Living Lab dat gedurende drie jaar (2023-2025) nieuwe businessmodellen onderzoekt voor de waardeketen van circulair consumententextiel.

onze visie

De snelheid van de huidige mode-industrie, en het consumptiepatroon dat daarmee gepaard gaat, zorgt ervoor dat onze kleding veel te snel op de afvalberg belandt.
Bestaande kleding wordt vandaag onderbenut: we dragen onze kleren niet lang en niet vaak genoeg voor we ze afdanken. Met dit Living Lab willen we daarin een zichtbare en meetbare vooruitgang realiseren, door de levensduur te verlengen en/of door consumententextiel (dames, heren, kinderen en huishoudlinnen) intensiever te laten gebruiken. Binnen Infinitex testen en verbeteren we nieuwe businessmodellen: terugname en herverkoop, verhuur-, leen-en deelmodellen of diensten zoals sorting-as-a-service, washing-as-a-service en repair-as-a-service (kortom een volledige ontzorging van de reverse logistics). Hierbij houden we expliciet rekening met de consument als cruciale schakel om deze business modellen te doen slagen. Infinitex is een project geïnitieerd door Thomas More, in samenwerking met onze partners en gesteund door VLAIO.

experimenten

De experimenten situeren zich in drie clusters. Klik op de balken onder het schema om ze allemaal te ontdekken.

Technologie

In dit labo testen we technologie op de bruikbaarheid en complementariteit met bestaande logistieke systemen. We brengen in kaart welke software nodig is voor een circulair businessmodel en we gaan binnen de experimenten zelf aan de slag met smart-tags.

Logistiek

In dit labo onderzoeken we het potentieel van logistieke dienstverleners om modemerken te ondersteunen in het opschalen van de circulaire businessmodellen.

Klantenervaring

In dit labo gaan de mode-ondernemers zelf aan de slag en testen we het potentieel van repair, resale en rental businessmodellen in de praktijk. We doen dit voor de verschillende klantensegmenten en we zetten hierbij de eindgebruiker centraal.

ons laatste nieuws

Tweedehandskleding – Laat je stem horen

FOCUSGROEP- LENEN VAN KLEDING
Ben je iemand die vrouwenkleding draagt en ben je ouder dan 25 jaar?
Dan nodigen wij jou graag uit om deel te nemen aan onze exclusieve focusgroep over het lenen van kleding!

Read More

Kledingverhuur – Laat je stem horen

FOCUSGROEP- LENEN VAN KLEDING
Ben je iemand die vrouwenkleding draagt en ben je ouder dan 25 jaar?
Dan nodigen wij jou graag uit om deel te nemen aan onze exclusieve focusgroep over het lenen van kleding!

Read More

Repair is everywhere!

REPAIR IN VLAANDEREN EN BINNEN LIVING LAB INFINITEX
Xandres, één van de vele inspirerende ondernemers uit het INFINITEX consortium, staat aan het voorfront van duurzaamheid met hun krachtige repair-initiatief.

Read Moreinfinitex output

01. Marktacceptatie
02. Technology & hardware
in samenwerking met

stay in the loop on all things closed-loop